REZULTATI UZORKOVANJA VODE SA JAVNIH ČESMI I IZVORA

149

Rezultati uzorkovanja vode Zaječarskog zavoda za javno zdravlje “Timok” sa devet javnih česmi i izvora u opštini Kladovo  potvrdili suda je voda sa artetske česme u centru grada i sa kaptažnog izvora “Vojinović” mikrobiološki i fizičko- hemijski  ispravna i može se koristiti za piće i pripremu hrane navodi se u saopštenju za javnost koje je našoj redakciji dostavio nadležni opštinski inspektor za zažtitu životne sredine.

Uzorkovanjem je potvrđeno da je mikrobiološki ispravna, ali ne i fizičko- hemijski pa se ne preporučuje se za piće
i pripremu hrane voda  sa arterske česme na Gradskoj plaži i kod baraka u Kladovu i sa seoske česme ” La fntna” u Maloj Vrbici zbog povećane koncentracije amonijaka i nitrata. Kako se navodi fizičko-hemijski je ispravna , ali ne i mikrobiološki  pa se ne preporučuje se za piće i pripremu hrane voda sa kaptažnog izvora “Lolić” u mesnoj zajednici Kostol, kao i sa izvora  “Marićević”  u Kladovu. Za piće i pripremu hrane nije ni voda sa arterske česme “Osojna”u Kladovu i sa seoske česme  ispod “Čuke” u naselju Podvrška dodaje se u Obaveštenju za javnost.