ROBNE REZERVE KUPUJU PŠENICU PO 25 DINARA ZA KILOGRAM

275

Robne rezerve kupiće do 200.000 tona merkantilne pšenica domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama.

Merkantilna pšenica mora biti sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese maksimalno 2% od čega neorganskog porekla maksimalno 0,25%, sadržaj proteina minimum 11,50% na suvu materiju. Cena merkantilne pšenice je 25 din/kg plus pdv.

Direkcija će plaćanje merkantilne pšenice izvršiti u roku do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice. Pšenica će se kupovati od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava. Ukoliko Direkcija ne kupi ukupnu količinu merkantilne pšenice od poljoprivrednih gazdinstava kupovina će se vršiti i od drugih privrednih subjekata.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ostalih privrednih subjekata je 100 tona. Merkantilna pšenica koja se kupuje od poljoprivrednih porodičnih gazdinstava i ostalih privrednih subjekata treba da je uskladištena u silos skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

Kupovina merkantilne pšenice obavlja će se posredovanjem Produktne berze svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova. Prednost prilikom prijave na Produktnoj berzi imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava.

Prethodni članakPANORAMSKIM AUTOBUSOM OD KLADOVA DO MANASTIRICE /VIDEO/
Naredni članakPOZIV MLADIMA ZA DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA