SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

330

U Kladovu će Program rada Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području lokalne samouprave u ovoj godini biti finansiran sa četiri miliona dinara.

Reč je o prohodima od naplaćenih kazni za prekršaje i privredne prestupe koje predviđaju zakonska akta o bezbednosti saobraćaja. Polovina sredstava biće utrošena za unapređenje saobraćajne infrastrukture, dok je ostatak sredstava raspoređen za unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, preventivno-promotivne aktivnosti iz ove oblasti, rad Saveta, naučno-istraživačke radove i tehničko opremanje Saobraćajne policije i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja.

Prethodni članakREGISTRACIJA GAZDINSTAVA PREKO E-AGRARA
Naredni članakKONCERT GRUPE „THE BESTBEAT“ U KLADOVU