SEDNICA SO KLADOVO 10.JULA

167

U sredu 10. jula na sednici  Skupštine opštine Kladovo pred
odbornicima će se naći   predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom
odgovornošću “Biznis inkubator centar Kladovo” koja je usaglašena sa Zakonom o privrednim društvima. Na Dnevnom redu  je  i predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JP “Jedinstvo” .
Odbornici će analizirati i predlog Odluke  o utvrđivanju radnopravnog statusa članova Opštinskog veća dok im traje mandat većnika, koja je u skladu sa  Zakonom koji definiše tu oblast. Sednica je kongresnoj sali upravne zgrade hidroelektrane “Đerdap” od 11 sati.