STRUČNA PRAKSA I PODSTICAJI POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH I LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH

95

Opština Kladovo uz  tehničku podršku Nacionalne služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv  za realizaciju programa Stručna praksa u 2020. godini.Stručna praksa predviđa stručno osposobljavnje mladih bez radnog iskustva za samostalan rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa  i biće finansiran sa tri miliona dinara. Opština Kladovo raspisala je i Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija  za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih,  Za tu namenu izdvojeno je 2 miliona dinara, visina subvencije je 200.000 dinara. Javni pozivi otvoreni su do utroška planiranih finansijskih sredstava.