TREĆA RATA POREZA NA IMOVINU DO 15.AVGUSTA

247

Rok za uplatu treće ovogodišnje rate  poreza na imovinu ističe 15.
avgusta, podsećaju iz Lokalne poreske administracije u Kladovu. Obavezu plaćanja imaju svi vlasnici nekretnina , a ukoliko  nisu još
dobili Rešenja o zaduženju za tekuću  godinu, treba da uplate četvrtinu prošlogodišnjeg iznosa. Onima koji zakasne posle predviđenog roka u skladu sa zakonom zaračunavaće se kamata. Za naplatu poreza zadužene su lokalne samouprave.