U FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 32 MILIONA DINARA

669

Za realizaciju aktivnosti Fonda za zaštitu životne sredine opština Kladovo za tekuću godinu je opredelila 32 miliona dinara. Strategijom održivog razvoja lokalne zajednice definisana su dva prioriteta
praćenje kvaliteta vazduha i uredjenje i razvoj javnih i zelenih površina. Kontrola kvaliteta vazduha zakonska je obaveza lokalne samouprave i sprovodi se na sedam lokacija u gradu, u naseljenim mestima i na prijavnici u Kladovskom Brodogradilištu. Za sakupljanje i uzorkovanje taložnih materija iz vazduha pomoću aerosedimentatora izdvojeno je 500.000 dinara, dok je 31,5 miliona dinara opredeljeno za redovno održavanje zelenih i čistoću javnih površina.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!

Prethodni članakUZ PODRŠKU OPŠTINE KLADOVO SNEŽANA BRLOŽANOVIĆ KREĆE NA USPON NA MONBLAN
Naredni članakPOVOLJNA HIDROLOGIJA ZA VIŠE STRUJE