U JP “KOMUNALAC” ZAVRŠEN JAVNI RAD

119

U JP “Komunalac” završena je  realizacija  projekta “Uređenje lokaliteta  Trajanov most  i čišćene divljih deponija na gradskoj periferiji u Kladovu”  kojeg je u okviru organizovanja
sprovođenja javnih radova u iznosu od 725.000 dinara finansirala Nacionalna služba  za zapošljavanje. Na poslovima održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i zaštite životne sredine na određeno vreme 4 meseca radilo je petoro nezaposlenih lica, tri žene i dva muškarca,  iz kateorije teže zapošljivih.