U KLADOVU NA EVIDENCIJI 1799 NEZAPOSLENIH

122

Na evideniciji Ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u Kladovu u maju ove godine registrovano je 1799 nezaposlenih osoba podaci su Filijale Nacionalne službe Bor.

Od ukupnog broja onih koji traže posao više od polovine njih odnosno 913 su nestručne osobe, bez kvalifikacije ih je 835 , dok je 78 polukvalifikovanih radnika. U opštini Kladovo bez posla su 953 žene, ali i  756 srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, kao i 118 vlasnika diplome fakulteta.