U KLADOVU SE SMANJUJE BROJ NEZAPOSLENIH

147

Na evideniciji Ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u maju je u Kladovu registrovano  1476 nezaposlenih lica podaci su Filijale Nacionalne službe Bor.

Od ukupnog broja onih koji traže posao više od polovine ili njih 769 su nestručna, odnosno lica koja nemaju kvalifikaciju. Bez posla su 773  žene, dok  radnu knjižicu  kod poslodavca nema 588 srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Na evidenciji Ispostave u Kladovu je i 105 lica sa diplomom  fakulteta i 38 osoba sa invaliditetom.