U KLJUČU DOBAR ROD SUNCOKRETA

106

U Kladovskom kraju u jeku je  žetva suncokreta, uljarice koja je u tom
regionu zasejana na oko 1300 hektara. Ratari  su zadovoljni prinosom, jer je rod u proseku od 2,5 do 3 tone po hektaru. Na to je uticala i agrotehnika,  semenka je dobrog kvaliteta i zato je važno da se žetva
te uljarice obavi u planiranom roku-ističe Nikola Verbunkić  domaćin iz Rtkova koji je suncokret posejao na 165 hektara. Ovogodišnji rod suncokreta otkupljuje Negotinska”Nova Uljarica” na otkupnom punktu
kod vage u Rtkovu.