U NEGOTINU ODRŽANA POČETNA PRES KONFERENCIJA “MLADI U TURISTIČKOJ INDUSTRIJI”

176

Projekat ” Mladi u turističkoj industriji” bavi se zapošljavanjem mladih kroz edukativne aktivnosti jer  im nakon završetka školovanja nudi podršku za uspešnu tranziciju  na tržištu rada, naglašeno je početnoj pres konferenciji održanoj u Negotinu…