U OPŠTINI KLADOVO MANJE NEZAPOSLENIH U JULU

106

Na evideniciji Ispostave  Nacionalne službe za zapošljavanje u junu je u Kladovu registrovano  1429 nezaposlenih lica ili 24 manje nego u maju ove godine podaci su Filijale Nacionalne službe Bor.

Od ukupnog broja onih koji traže posao više od polovine ili  njih 735 su nestručna, odnosno lica koja nemaju kvalifikaciju. U opštini Kladovo bez posla su 762  žene, dok  radnu knjižicu  kod poslodavca nema 575 srednjoškolaca sa trećim  i četvrtim stepenom stručne spreme. Na evidenciji Ispostave u Kladovu su i 103 lica sa diplomom više škole i
fakulteta i 33 osobe sa invaliditetom.