U OPŠTINSKOJ KASI U 2021.GODINI 810,2 MILIONA DINARA

237

Na decembarskom zasedanju odbornici  Skupštine opštine Kladovo odlučili su većinom glasova, da planirani prihodi i primanja  budžeta za 2021. godinu budu  810. 266. 000 dinara.

Iako je budžet manji za 111 miliona dinara u odnosu na ovogodišnji, socijalno i razvojno je orjentisan izrađen je na osnovu projekcije ostvarenja prihoda i primanja, kreiran je realno, prihodi su izbalansirani  i uravnoteženi sa rashodima i usmeren je na poboljšanje kvaliteta života građana, čulo se na sednici lokalnog parlamenta. Na rashodnoj strani za investicije u narednoj godini planiran je iznos od 121,4 miliona dinara. Sa po osam miliona dinara finansiraće se radovi na popravci krova u Srednjoj školi u Kladovu i u osmogodišnjoj školi u Brzoj Palanci,45 miliona dinara  biće usmereno za  rehabilitaciju ulica i puteva, kao i za asfaltne radove. Za tekuće popravke i održavanje objekata u kojima su kancelarije mesnih zajednica planirano je 5 miliona dinara, dok će se radovi na izgradnji vodovodne infrastrukture finansirati sa 20 miliona dinara. Na  rashodnoj strani opštinske kase 10 miliona dinara opredeljeno  za izradu projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne investicije jer je to zamajac za  ulaganja koja će u sledećoj godini biti prioritena.