U TOKU IZRADA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA

278

Izrada Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama u opštini Kladovo ima za cilj da se unapredi taj proces na lokalu, jer migracije predstavljaju veliki izazov navode iz Republičkog Komesarijata za izbeglice i migracije.

Reč je o strateškom dokumentu lokalne samouprave kojim se utvrđuju potrebe izbeglih i raseljenih lica i predviđaju mere i aktivnosti u cilju unapređenja njihovog položaja. Taj proces se zasniva na identifikovanju najboljeg načina angažovanja kapaciteta svih socijalnih aktera u zajednici i u
izradi i realizaciji planova koji su značajni za život izbeglih i interno raseljenih lica.

Prethodni članakVIRTUELNA ŠETNJA KROZ TVRĐAVU FETISLAM
Naredni članakOD 4.MAJA KREĆE REALIZACIJA JAVNOG RADA KOJI FINANSIRA NSZ