U TRI ŠKOLE CELODNEVNA NASTAVA SA DNEVNIM BORAVKOM

266

U tri osmoletke u opštini Kladovo , u novoj školskoj godini učenike očekuje jednosmenski rad, jer će posle nastave i rešavanja domaćeg zadatka moći će da učestvuju u radionicama i bave se sportom. Đake gradske osnovne škole “Vuk Karadžić” i osmogodišnjih škola “Hajduk
Veljko ” Korbova i “Ljubica Jovanović Radosavljević” u naselju Podvrška   od 2. septembra kada zazvoni za novu školsku godinu, dočekaće jednosmenski rad. To znači da će učenici ovih obrazovnih ustanova časove pohađati samo u prepodnevnoj smeni, a za njih su osmišljene i raznovrsne aktivnosti. Ove škole, kako ističu, raspolažu prostorom, tako da organizovanje nastave samo u jednoj smeni neće
predstavljati problem, a pripremljeni su i programi za vannastavne aktivnosti. U ministarstvu prosvete kažu da će sa lokalnim samoupravama ili sa školom biti napravljen dogovor da se deci obezbedi obrok, koji će biti besplatan. Dodatnu nastavu moći će da pohađaju sva
deca od prvog do osmog razreda, ukoliko to žele.