UPIS U VRTIĆ DO 15. MAJA

59

Do 15. maja preko usluga elektronske prijave eVrtić obavljaće se  upis dece , od jaslenog do predškolskog uzrasta, u Predškolsku ustanovu  ” Neven” ali i upis predškolaca rođenih posle 1 . marta 2015. godine koji će u septembru 2022. godine krenuti u prvi razred.

Prilikom korišćenja ove elektronske usluge automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališšta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter. Za upis u pripremni predškolski program potvrda o zdravstvenom pregledu deteta može se dostaviti do 1. septembra.