UPLATA PRVE RATE POREZA NA IMOVINU DO 17. FEBRUARA

153

Zbog državnog praznika Dan državnosti – Sretenje rok za uplatu prve rate godišnjeg poreza na imovinu ističe 17. februara. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za ovu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za prošlu godinu.

Kako navode iz lokalne poreske dministracije redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.Porez na imovinu plaća se četiri puta godišnje 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra . Za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.