UPLATA RAČUNA ZA KOMUNALNE USLUGE DO 28.MARTA

85

Rok za izmirenje dospelih obaveza za utrošenu toplotnu energijiu i vodu za piće u februaru ističe 28. marta podsećaju iz JP ” Jedinstvo”.
Iz tog preduzeća na korisnike usluga apeluju da u martu  izmire i  sve svoj dospele obaveze iz prethodnog perioda. Fizička i pravna lica za grejanje i utrošenu vou za piće duguju više od 80 miliona dinara. Najvećim dužnicima nudi se potpisivanje Ugovora o reprogramu, što podrazumeva uplatu zaostalih potraživanja u više mesečnih rata.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!