USVOJEN IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE KLADOVO ZA PRVIH ŠEST MESECI

259

Na sednici Opštinskog veća u Kladovu usvojen je  Izveštaj o izvršenju
Odluke o budžetu opštine Kladovo za prvih šest meseci ove godine. Budžetski prihodi po svim izvorima finansiranja iznose 358,1 miliona dinara  i realizovani su sa 42,66 odsto od plana.  Rashodi i izdaci budžeta opštine Kladovo u periodu januar- jun iznose 399,4 miliona dinara odnosno 43,94 odsto od plana, tako da je zabeležen deficit od
41,3 miliona dinara usled prošlogodišnjih potraživanja koja su na naplatu dospela u ovoj godini. Članovi opštinskog veća podržali su Inicijativu o pokretanju  postupka za izgradnju  azila za pse i mačke lutalice. Objekat će se graditi na gradskoj periferiji iza ulice Obala rita na površini od jednog hektara. Plan je da se formira ZOO higijena
za humano uklanjanje lutalica sa gradskih ulica  sa pratećom opremom. Većnici su usvojili i Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja opštine Kladovo za 2019. godinu koji dobio saglasnost resornog  ministarstva čime su stvoreni uslovi za raspisivanje konkursa za dodelu subvencija.Mere podrške  namenje su registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim i fizičkim licima sa teritorije opštine Kladovo. Za tu namenu iz budžeta opštine Kladovo za 2019. godinu opredeljeno je 15,4 miliona dinara.