UVID U DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA OPŠTINE KLADOVO DO 5.JUNA

414

Do 5. juna građani opštine Kladovo i lica koja će steći punoletstvo do i 21.juna 2020.godine mogu obaviti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska opštine Kladovo.

Građani mogu da  provere da li su upisani i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim izborima za izbor narodnih poslanika i odbornika u skupštine gradova i skupštine opština koji će biti održani 21.juna.Uvid u deo Jedinstvenog birčkog spiska opštine Kladovo može se obaviti u zgradi Opštinske uprave u Kladovu u kancelariji broj 22 radnim danima od 7 do 15 sati.