VIŠE NEZAPOSLENIH U JANUARU

110

Na evideniciji Ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u januaru ove godine u Kladovu  su registrovana  1524 nezaposlena lica ili 93 više nego u decembru 2020. godine podaci su Filijale NSZ Bor.


Od ukupnog broja onih koji traže posao gotovo polovina njih  odnosno 758 su nestručne osobe, bez kvalifikacije ih je 690 , dok je 68 polukvalifikovanih. U opštini Kladovo bez posla je 808 žena, ali i  634 srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, kao i 116 osoba sa dipomom fakulteta i 32 osobe sa invaliditetom.