ZAVRŠEN PROJEKAT “PRAVA U RADU,RAD NA PRAVIMA”

206

Završnom konferencijom projekta „Prava u radu, rad na pravima“ okončan je deo saradnje 10 partnera iz šest zemalja regiona i EU od decembra 2018. godine. U tom periodu članovi konzorcijuma projekta realizovali su niz aktivnosti usmerenih na informisanje i edukaciju mladih ljudi o
radnim pravima, pojavama koje ih ugrožavaju i dostupnim mehanizmima zaštite. Konkretni rezultati projekta ogledaju se u detaljnoj regionalnoj analizi nivoa informisanosti mladih o svojim pravima u radnom okruženju, sa čak 36 vršnjačkih edukatora obučenih za dalji prenos znanja i informacija drugim mladim ljudima u neposrednom
okruženju, održanih više od 40 radionica kojima je prisustvovalo preko 600 mladih koristeći priliku da se dodatno informiše o temama projekta. Jedna od radionica održana je i u hotelu “Đerdap” u Kladovu.