ZAVRŠENA SETVA PŠENICE U KLJUČKOJ NIZIJI

334

U Ključkoj nizi na  oko 1500 hektara  oranica završena je setva pšenice.Optimalan rok za najvažniji poljoprivredni posao u ovom delu godine bio je od 5. oktobra do 5. novembra, a vremenski uslovi su pogodovali da se izvedu svi planirani radovi na vreme.

Aktuelne temperature vazduha  sprečile su  gubitak vlage, što je obezbedilo povoljne uslove za klijanje i ujednačeno nicanje hlebnog žita rekao je za našu televiziju Nikola Verbunkić domaćin iz Rtkova koji je  setvu pšenice obavio na 236 hektara oranica. Pšenica koja je posejana u
prvoj polovini oktobra, kada su vremenske prilike išle na ruku ratarima, već je nikla i trenutno je u fazi bokorenja. Oko 90 odsto poljoprivrednika u Kladovskom kraju  sprovelo je uglavnom sve agrotehničke mere, upotrebili su predviđene količine mineralnih đubriva i koristili deklarisano seme  umesto onog sa tavana jer je to u setvi pšenice investicija, a ne trošak. To će uticati na visinu prinosa i kvalitet zrna dodao je Verbunkić.