ZAVRŠENA ŽETVA PŠENICE PRINOSI ISPOD 3 TONE PO HEKTARU

110

U opštini Kladovo je završena žetva pšenice,  rod je znatno manji nego
prethodnih godina i kreće se ispod tri tone po hektaru. Na visinu prinosa značajno su uticali suša i kasna setva tako da požnjevena
pšenica neće napuniti silose jer je otkup hlebnog zrna manji od očekivanog. Tržni viškovi predaju se na punktu kod vage u Rtkovu i u silosu u Kladovu. Jesenas su ratari u Ključu pšenicu posejali na oko 3000 hektara oranica, cena hlebnog zrna na tržištu je između 16,5 i 18 dinara po kilogramu, s obzirom da  cenu diktira tržište, ona još nije formirana iako je  žetva završena ponuda je još mala.