29.NOVEMBAR U SFRJ BIO DRŽAVNI PAZNIK

294

U nekadašnjoj Sovijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslavji 29. novembar se praznovao kao Dan Republike. Povod je sećanje na  godišnjicu drugog zasedanja AVNOJ-a koje je
održano 29. novembra 1943. godine. Tada su predstavnici partizanskog pokreta proglasili federativno uređenje Jugoslavije, države sa 6 Republika i dve Autonomne pokrajine. Nakon završetka rata, 1945. godine, 29. novembar se slavio kao Dan Republike i bio jedan od
najvećih praznika u nekadašnjoj SFRJ, praznovao se dva dana,  a đaci prvaci su dobijali crvene pionirske marame na praznik socijalističke Jugoslavije. Nekadašnji veliki praznik koji se  proslavljao u svim bivšim jugoslovenskim republikama, danas malo ko pominje.  Odlukom veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije od
14.novembra 2002. godine Dan Republike ukinut je kao državni  praznik.