UZ PODRŠKU LOKALNOG AKCIONOG PLANA DO RADNOG MESTA

230

Zahvaljujući Lokalnom akcionom planu zapošljavanja posao u opštini
Kladovo dobilo je 40 građana.  U okviru realizacije programa Stručna praksa, lokalna samouprava izdvojila je novac za stručno osposobljavnje destoro lica  za samostalan rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa. Otvaranjem novih radnih mesta rešen je  status
30 dugoročno nezaposlenih sugrađana iz kategorije teže zapošljivih starijih od 50 godina.Opština Kladovo iz budžeta za 2019. godinu izdvojila je 7,2 miliona dinara. S obzirom na pozitivna iskustva u sledećoj godini budžet za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja  biće uvećan za dodatnih milion dinara za program Stručna praksa.