JP “KOMUNALAC” KONKURISALO ZA JAVNI RAD

121

Na javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje za organizovanje sprovođenja javnih radova Javno preduzeće “Komunalac ” konkurisalo je sa projektom ” Uređenje i čišćene divljih deponija na gradskoj periferiji u Kladovu”.

Na tim poslovima  na određeno vreme trebalo bi da bude angažovano 10 nezaposlenih osoba u stanju socijalne potrebe, lica utvrđena kao višak zaposlenih,nekvalifikovana i niskokvalifikovana lica  i dugoročno nezaposleni. Javni rad  trajaće 4 meseca ,vrednost projekta u okviru održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i zaštite životne sredine je 1.450.000 dinara.