AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE POČINJE DA VODI REGISTAR USTANOVA KULTURE

50

Agencija za privredne registre Republike Srbije saopštila je da se ustanove kulture u javnoj i privatnoj svojini, kao i one čiji se projekti i rad većim delom ili u celini finansiraju iz budžeta, od danas registruju u ovoj agenciji, koja je počela da vodi Registar ustanova kulture.

One ustanove kulture koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima imaju obavezu da se usklade sa Zakonom o kulturi i upišu u ovaj registar, koji se vodi kao elektronska, centralna, javna baza podataka. Postupak za upis usklađivanja pokreće se podnošenjem registracione prijave i propisane dokumentacije i sprovodiće se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Do 18. februara 2023. godine, postupak za upis usklađivanja agencija će sprovoditi bez naknade, a po isteku navedenog roka podnosilac prijave će biti dužan da podnese i dokaz o uplati propisane naknade. Statusni podaci ustanova kulture, sa osnivačkim aktima i statutima, biće javno objavljivani na internet stranici te agencije, u Registru ustanova kulture, u skladu sa zakonom.

„Zakonom o kulturi je, takođe, propisano da ustanove kulture stiču svojstvo pravnog lica upisom u registar, a sam postupak osnivanja ustanova kulture sprovodiće se preko jednošalterskog sistema registracije, koji omogućava dobijanje registarskog/matičnog broja i poreskog identifikacionog broja (PIB), uz rešenje registratora o osnivanju ustanove kulture.  Registracija ustanova kulture sprovodi se podnošenjem registracione prijave i dokumentacije u papirnoj formi, dok će podnošenje elektronske prijave biti omogućeno od drugog kvartala 2023. godine“, navodi se u saopštenju.

Prethodni članakCENE GORIVA KRENULE U RIKVERC
Naredni članakJAVNI KONKURS ZA SOLARNE PANELE OTVOREN DO 21. NOVEMBRA