-2.4 C
Kladovo

STIŽU RAČUNI ZA KOMUNALNE USLUGE

Inkasanti Javnog preduzeća ” Jedinstvo ” dostavljaju korisnicima usluga septembarske  račune za komunalne usluge. Reč je o obračunu za održavanje toplotnih instalacija i za utrošenu vodu za piće. Rok...

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U 2019. godini u dva kruga u opštini Kladovo od ponuđenih 1749,5 hektara pravna i fizička lica u 11 katastarskih opština zakupila su 588,5 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u...