DO 1.SEPTEMBRA UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

123

Poljoprivredna gazdinstva koja se u Registar upišu do 1. septembra ove
na podsticaje mogu računati u narednoj godini. Do predviđenog roka zahteve za subvencije  u opštini Kladovo podnelo je  619 , od ukupno 830 vlasnika registrovanih poljoiprivrednih gazdinstava. Oni su ostvarili pravo  na  4.000 dinara po hektaru za biljnu proizvodnju  i 1.200 dinara za gorivo, Podsticaji se dobijaju na 20 hektara obrađenih površina.