DO 20. JULA KONKURS ZA SUBVENCIJE ZA ZASADE VINOVE LOZE

441

Raspisan je konkurs za subvencije za podizanje zasada vinove loze, a zainteresovana poljoprivredna gazdinstva se na ovaj poziv mogu javiti do 20. jula, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.  

Subvencije se daju za fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, izradu vinogradarskog projekta, pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju, zatim nabavku sadnica vinove loze kao i nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno kolja kod zasada loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja jesu: za analizu zemljišta – 200.000 dinara; za izradu vinogradarskog projekta – 1.000.000 dinara; za pripremu zemljišta – 20.000.000 dinara; za nabavku sadnica – 30.000.000 dinara; za nabavku naslona, odnosno kolja – 30.000.000 dinara.

Prijave za podsticaje podnose se na portalu ePodsticaji.

Ukoliko se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama vinove loze, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru proizvodnog zasada vinove loze, odnosno površine vinogradarske parcele.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze, odnosno površine vinogradarske parcele.

Uvećanje maksimalnog iznosa podsticaja za područja određenih upravnih okruga u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđuje se prema mestu u kome se nalazi proizvodni zasad koji je predmet podsticaja. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara.

Izuzetno, u 2023. godini, lice ostvaruje pravo na podsticaje, ako je investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u potpunosti realizovana u periodu od 1. januara 2021. godine do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i ako je proizvodni zasad vinove loze podignut u četvrtom kvartalu 2021. godine, u prvom i drugom kvartalu 2022. godine ili u četvrtom kvartalu 2022. godine.

Foto Pixabay.com

Prethodni članakBESPLATNE OVERE DOKUMENATA ZA UPIS UČENIKA
Naredni članakUPISNI KALENDAR