UPISNI KALENDAR

472

Prema školskom kalendaru preliminarni rezultati male mature biće objavljeni 25. juna, a konačni 28. juna.

Nakon objavljivanja konačnih rezultata sledi popunjavanje i predaja liste želja, elektronski ili u matičnim osnovnim školama, 29. i 30. juna. Konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima biće istaknuta 3. jula, nakon čega sledi upis primljenih kandidata. Đaci koji ne uspeju da dođu do mesta u srednjoj školi, imaće šansu u drugom krugu, koji počinje odmah po objavljivanju rasporeda učenika u prvom krugu, dok će treći upisni krug biti 24. i 25. avgusta.

Made with LogoLicious Add Your Logo App

Za upis u željenu srednju školu računa se uspeh iz osnovne škole (šesti, sedmi, osmi razred), kao i ostvareni bodovi na maloj maturi. Uspeh iz osnovne škole može maksimalno da nosi 60 bodova, dok na tri testa đaci maksimalno mogu da ostvare 40 bodova. Na testovima iz srpskog jezika i matematike učenik mogu da osvoje maksimalno po 14 poena, a na trećem testu najviše 12. Broj bodova koji učenik ostvari na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita, uvećava se za 30 odsto od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Prethodni članakDO 20. JULA KONKURS ZA SUBVENCIJE ZA ZASADE VINOVE LOZE
Naredni članakZAPRAŠIVANJE KOMARACA 27. I 28. JUNA