DO PETKA ROK ZA UPLATU TREĆE RATE POREZA NA IMOVINU

78

Uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu fizička lica, preduzetnici i pravna lica treba da izmire do petka 14. avgusta podsećaju iz Lokalne poreske administracije.

Obavezu plaćanja imaju svi vlasnici nekretnina, a ukoliko  nisu još dobili Rešenja o zaduženju za tekuću  godinu, treba da uplate četvrtinu prošlogodišnjeg iznosa.