DOPRINOS ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIKA

253
Poreska uprava obračunala je visinu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2024. godinu, pa najniže mesečne osnovice za poljoprivrednike iznose  40.143,00 dinara za jednog osiguranika.

Uz rešenja koja su poslata poštom štampani su i popunjeni nalozi za uplatu sa svim neophodnim podacima, koji služe kao primer na koji način treba ispravno popuniti nalog za uplatu.

Utvrđen godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, odnosno do 15. februara, do 15. maja, do15. avgusta i do 15. novembra.

Prethodni članakPRIJAVA ZA REGISTRACIJU TROTINETA I U KLADOVU
Naredni članakOPŠTINA KLADOVO OBELEŽAVA 500 GODINA TVRĐAVE FETISLAM