DRUGI FESTIVAL BIBLIOBUSA I MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „POKRETNE BIBLIOTEKE NA PUTU DO UDALJENIH KORISNIKA“

447

U okviru Drugog festiva bibliobusa u Kladovu se održava i međunarodna tematska  konferencija “ Pokretne biblioteke na putu do udaljenih korisnika” jer je namera organizatora Biblioteke Kladovskog centra za kulturu  da se javnosti predstavi organizacija aktivnosti  pokretnih biblioteka…