DRŽAVA FINANSIRA POPRAVKU KROVA NA DOMU KULTURE

230

 

Od novca prikupljenog  iz oportuniteta, na osnovu odlaganja krivičnog
gonjenja Vlada Republike Srbije odobrila je opštini Kladovo i  Centru za kulturu 6.337.521 dinar za realizaciju projekta “Rekonstrukcija krova biblioteke”. To je jedan od 150 projekata od javnog interesa  koji je usvojila Komisija za sprovođenje konkursa Ministarstva pravde za 2019. godinu. Za njihovu realizaciju odobreno je 470 miliona dinara, a od ukupnog broja, 22 projekta su iz oblasti socijalne zaštite  65 su za škole i vrtiće, podršku su dobili projekti  35 zdravstvenih ustanova, 11 je iz oblasti kulture , 7 je iz  ustanova i udruženja za podršku osobama sa invaliditetom, a finansira se  kako je navedeno  i deset
preostalih  projekata. Ministarstvo podseća  da je do sada sprovelo četiri javna konkursa za dodelu sredstava prikupljenih iz oportuniteta za projekte od javnog interesa. Na njima je dodeljeno više od 1,6 milijardi dinara.