DRŽAVNA MATURA PROJEKAT OD OPŠTEG INTERESA

272

Državna matura u obrazovni sistem Srbije biće u interesu maturanata i budućih akademskih građana, tvdre u ministarstvu prosvete. Učenici će polagati državnu maturu u poznatom okruženju, odnosno u školi, a dobiće mogućnost da sa jednog mesta apliciraju na više fakulteta i svi će imati istovetnu polaznu osnovu.

Državna matura podrazumeva završne ispite na kraju srednjoškolskog obrazovanja – opšta matura, koju polažu učenici gimnazija, umetnička matura za učenike srednjih umetničkih škola, stručna matura za učenike srednjih stručnih škola i završni ispit za učenike srednjih stručnih škola koji se školuju u obrazovnim profilima u trajanju od tri godine.

Uvođenje državne mature za učenike četvorogodišnjih škola planirano je za 2024. godinu, dok će učenici trogodišnjih obrazovnih profila polagati završni ispit 2023. godine.

Prethodni članakUBUDUĆE SE PLAĆAJU PARKING MESTA
Naredni članakPREKOGRANIČNA SARADNJA RUMUNIJE I SRBIJE