KIŠA PREKINULA JESENJU SETVU U KLJUČU

43

Tokom vikenda u opštini Kladovo izmereno je 30 litara padavina po metru kvadratnom, pa je kiša u
Ključkoj niziji prekinula jesenju setva koja bi trebalo da se obavi na oko 1500 hektara. Većina ratara čeka
stabilizaciju vremena kako bi nastavili setvenu kampanju.

Pre kiše Nikola Verbunkić domaćin iz Rtkova je na više od 15 hektara završio setvu ozimog ječma i navodi da će pšenicu posejati na 200 hektara oranica. Poslednjih godina oko 90 odsto poljoprivrednika u Kladovskom kraju setvene radove obavlja uz korišćenje svih agrotehničkih mera, to podrazumeva upotrebu predviđene količine mineralnih đubriva i deklarisanog semena umesto onog sa tavana jer je to u setvi pšenice investicija, a ne trošak, s obzirom
da to utiče na visinu prinosa i kvalitet hlebnog zrna .