KO IMA STATUS UGROŽENOG KUPCA?

312

Za zaštitu energetski ugroženih građana četiri milijarde dinara. Osim kategorija koje su bile prepoznate prethodnom uredbom, pravo na status ugroženog kupca sada imaju i primaoci uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Nova uredba predviđa i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca.

Ministarstvo rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada, na predlog ovog ministarstva, usvojila Uredbu o energetski ugroženom kupcu, kojom je predviđeno tri puta više sredstava za zaštitu energetski ugroženih građana. Umesto dosadašnjih 1,3 milijarde dinara za ovu namenu opredeljeno je četiri milijarde dinara i Uredbom su unapređeni kriterijumi kako bi što veći broj građana mogao da ostvari pravo na umanjenje računa.

Osim prava na umanjenje mesečnih obaveza plaćanja električne energije i prirodnog gasa, prvi put je omogućeno i umanjenje računa za toplotnu energiju, od 40 odsto do 60 odsto računa u zavisnosti od broja članova domaćinstva. Takođe, podignuta je gornja granica ukupnih prihoda domaćinstva, što će većem broju domaćinstava omogućiti pogodnost umanjenja računa. Osim kategorija koje su bile prepoznate prethodnom uredbom, pravo na status ugroženog kupca sada imaju i primaoci uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica.

Nova uredba predviđa i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca bez obzira na površinu stambene jedinice. Uredbom je predviđeno da prethodni dug za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju ne isključuje mogućnost sticanja statusa energetski ugroženog kupca. Svim ovim izmenama omogućeno je da umesto dosadašnjih 68.000 domaćinstava povoljnosti koristi 191.000 najugroženijih domaćinstava.

Foto Pixabay

Prema kriterijumima iz Uredbe, pravo na sticanje energetski ugroženog kupca imaju domaćinstva sa jednim članom sa ukupnim mesečnim primanjima do 21.074 dinara, domaćinstva sa dva člana sa primanjima do 33.402 dinara, a za svakog sledećeg člana domaćinstva ukupni mesečni prihodi koji se računaju kao kriterijum za sticanje statusa ugroženog potrošača se uvećavaju za 12.328 dinara.

Pravo na dobijanje statusa ugroženog kupca prošireno je na primaoce uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, a omogućeno je i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca.Prema Uredbi, energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za električnu energiju za jednočlano domaćinstvo do 120 kilovatčasova mesečno, za dvočlano i tročlano do 160 kilovatčasova, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo do 200 kilovatčasova mesečno i za šestočlano i veće domaćinstvo do 250 kilovatčasova mesečno.

Ugroženi građani zahteve podnose opštinama i gradovima po mestu prebivališta, a lokalna samouprava je dužna da u roku od mesec dana odgovori na zahtev, kao i da podatke o energetski ugroženim kupcima dostavljaju energetskom snabdevaču svakog meseca.

Prethodni članakRARIS: OTVOREN POZIV ZA PRIJAVU LOKACIJA I PROJEKATA U TURIZMU
Naredni članakZAKAZANE KONSTITUTIVNE SEDNICE SAVETA NACIONALNIH MANJINA