MAJKAMA 20.000 EVRA OD DRŽAVE ZA PRVI STAN

493

Na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Vlada Republike Srbije donela je odluku o nastavku finansiranja subvencija za majke za kupovinu prve nekretnine u 2023. godini.

Reč je o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje prava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u 2023. godini. Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti za ove namene je, kao i do sada, 20.000 evra. Da bi se ostvarilo pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, potrebno je da je dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, s tim što navedeno pravo može ostvariti majka.

Da bi majka novorođenog deteta ostvarila pravo na novčana sredstva, učešće u kupovini odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta potrebno je da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan. Osim toga, pravo na subvenciju može ostvariti i majka koja je strani državljanin, ako je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije i/ili je državljanin Republike Srbije.

Pravo na novčana sredstva može se ostvariti za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koje su utvrđene kao devastirana područja u visini 50 odsto vrednosti radova, kao i za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave, u visini 20 odsto vrednosti radova. Takođe, može se ostvariti i za kupovinu kuće ili stana u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti koju je procenio nadležni poreski organ, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti. Subvencija je moguća i za učešće u kupovini kuće ili stana na kredit, i iznosi 20 odsto procenjene vrednosti na osnovu koje se odobrava stambeni kredit.

Prethodni članakPOČINJE NACIONALNA KAMPANJA „RAK JE IZLEČIV“
Naredni članakURUČENE NAGRADE NAJAKTIVNIJIM ČITAOCIMA