MARINA U KLADOVU USKORO U FUNKCIJI

177

Republička Agencija za upravljanje lukama raspisala je javne nabavke
za izrade studija za potrebe utvrđivanja lučkih područja marina u Kladovu i Golupcu. Za marine se traže ponude koje će obuhvatiti izradu prethodnih analiza opravdanosti, studije lokacija kao i ekonomsko finansijskih analiza. Ponude za izradu studije za buduću golubačku marinu treba dostaviti najkasnije do 9. septembra, a studiju za marinu
u Kladovu do 16. septembra 2019.godine. Marine su razvojna šansa nautičkog turizma, poručuju iz Agencije za
upravljanje lukama, koja je pokrenula Javne nabavke za izradu Studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja marina u Kladovu i Golupcu. Agencija će, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđivati područja za marine kao pristaništa za posebne namene za prihvat, čuvanje i opremu plovila i izdavati odobrenja budućim operaterima za obavljanje ove delatnosti na period od 10 godina. Prepoznajući značajnu ulogu koju marine imaju u razvoju nautičkog turizma Agencija će u narednomperiodu uložiti napore kako bi se po prvi put u našoj zemlji uredila
ova oblast.