OD RESORNOG MINISTARSTVA ZA ZAŠTIĆENO PODRUČJE BLEDERIJA 6.033.000 DINARA

364

Turističkoj organizaciji opštine Kladovo Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo je 6.033.000 dinara za sufinansiranje radova i drugih troškova na poslovima zaštite prirode u zoni zaštićenog područja Blederija za koje je utvrđen drugi stepen zaštite.

Spomenik prirode Blederija nalazi se na površini od 398 hektara od čega je 237 hektara u privatnoj svojini i dat je na upravljanje Turističkoj organizaciji opštine Kladovo. Ministarstvo je potpisalo ugovore o sufinansiranju radova u 2021. godini sa 35 upravljača zaštićenih područja prirode u Srbiji. Za tu namenu opredeljeno nešto više od 253
miliona dinara, dodaje se u saopštenju ministarstva.