ODRŽAN SASTANAK RADNIH GRUPA ZA IZRADU PLANA RAZVOJA KLADOVA

488

Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja opštine Kladovo 2023-2030. godine, u saradnji sa angažovanim konsultantima, održao je tematski sastanak radnih grupa sa ciljem omogućavanja što šireg uključivanja zainteresovanih strana i javnosti u proces izrade sedmogodišnjeg Plana razvoja Opštine.

U skupštinskoj sali održan je sastanak tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja opštine Kladovo od 2023. do 2030. godine. Koordinatori i članovi tematskih grupa za izradu Plana razvoja opštine Kladovo su podeljeni u grupe koje su radile SWOT analizu za oblasti koje su definisane u nacrtu Plana razvoja kao što su unapređenje javne uprave i društvenih delatnosti; razvoj infrastrukture i zaštita životne sredine; razvoj privrede. Zadaci tematskih radnih grupa su između ostalog: priprema pregleda postojećih planskih dokumenata, formulisanje predloga tematskih prioriteta, ciljeva i mera, priprema ažurnih informacija o toku aktivnosti za potrebe izveštavanja, saradnja sa članovima partnerskog Foruma.

Izrada Plana razvoja se sprovodi u okviru Projekta nemačko-srpske razvojne saradnje ”Podržka reformi javne uprave u procesu pristupasnja Evropskoj uniji“ (PAR2EU), koji sprovode Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Balkanski centar za regulatornu reform (BCRR) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP).

U prethodnom periodu realizovane su neke od aktivnosti kao što su: formiran je koordinacioni tima za izradu Plana razvoja, održan je prvi sastanak Partnerskog foruma i realizovane su četiri tematske radionice. U skladu sa tematskim oblastima Plana razvoja, Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo doneo je Rešenje o formiranju tematskih radnih grupa za izradu sedmogodišnjeg Plana.

Foto Opština Kladovo

Prethodni članakSRBIJA IMA NAJVIŠE KOŠNICA PO BROJU STANOVNIKA
Naredni članakSLAVIMO ĐURĐIC-ZIMA DOLAZI SA ĐURĐICEM, A ODLAZI SA ĐURĐEVDANOM