ODRŽANA 5.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

225

Na 5.sednici Opštinskog veća usvojen je predlog Odluke o davanju u zakup i na korišćenje u drugom krugu 173 parcele obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kladovo ukupne površine 404 hektara .Zemljište je zakupljeno na period od 15 godina u drugom krugu ponuđena su 1122 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u 23 katastarske opštine na teritoriji opštine Kladovo.

Pravo učešća imala su pravna i fizička lica čiji su posedi upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa najmanje tri godine  aktivnog statusa. Na javni poziv prijavilo se 10 fizičkih lica, na licitaciji je učestvovalo osmoro. Podršku je dobio i predlog Programa za rad Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području opštine Kladovo za 2021. godinu. Članovi Opštinskog veća usvojili su i Izveštaj o radu u 2020. i Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije u 2021. godini.