U KLADOVU PROGRAM “MOJA PRVA PLATA” KOD SEDAM POSLODAVACA

57

U opštini Kladovo kod 7 poslodavaca iz privatnog sektora sedmoro mladih osoba bez radnog iskustva sa evidencije Ispostave NSZ realizuju programa “Moja prva plata”. Mogućnost za usavršavanje devet meseci dobio je jedan kandidat sa visokim obrazovanjem, dok preostalih šestoro kandidata ima diplomu četvorogodišnje srednje škole. U Borskom okrugu u državni program uključeno je 87 kandidata.


Plate zaposlenih u iznosu od 20.000 dinara za srednjoškolce, odnosno 24.000 dinara za kandidata sa diplomom fakulteta dotira država. Njima se zarade isplaćuju na namenski tekući račun otvoren kod banke Poštanska štedionica.