OLAKŠANA DODELA SUBVENCIJA MAJKAMA ZA KUPOVINU PRVE NEKRETNINE

261

Uredbom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta predviđeno je da lokalne samouprave najkasnije 30 dana od prijema zahteva dostave dokumentaciju Komisiji na odlučivanje, a da Komisija odlučuje po zahtevima najkasnije u roku od mesec dana.

Ovom uredbom omogućena je kupovina i stanova u izgradnji koji su predbeleženi u katastar nepokretnosti bez tereta, što je u dosadašnjim procesima otežavalo dobijanje subvencija. Takođe, utvrđeno je i ponavljanje postupka odlučivanja u predmetima koji su do sada pravnosnažno okončani odbijanjem zahteva zbog prerano zaključenog kupoprodajnog ugovora ili ugovora koji je zaključen neposredno po zaključenju predugovora, a u kojima su postojali svi ostali uslovi za sticanje prava na subvenciju.

Pravo na novčana sredstva može se ostvariti za izgradnju kuće ili stana na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je ostvaren od strane odgovornog projektanta, a za kupovinu kuće ili stana prema vrednosti kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

Takođe, pravo na novčana sredstva može se ostvariti za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – prema vrednosti procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

Foto Pixabay

Prethodni članakRADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI U KLADUŠNICI I DAVIDOVCU
Naredni članakDVA POŽARA ZA VIKEND