OPŠTINSKI ŠTAB ANALIZIRAO EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU

188

Opštinski štab za vanredne situacije analizirao je aktuelnu  situaciju u Kladovu i na osnovu medicinskih pokazatelja, zaključio da je epidemiološka situacija pod kontrolom, relativno je stabilna, ali je još uvek takva da ne dozvoljava opuštanje, posebno kada je poštovanje svih obaveznih mera zaštite i prevencije širenja epidemije u pitanju.