ZA PROGRAM STRUČNA PRAKSA 3 MILIONA DINARA

90

U toku je javni poziv koji je opština Kladovo raspisala za realizaciju programa Stručna praksa u 2020. godini. Reč je o programu koji se odnosi na stručno osposobljavnje mladih bez radnog iskustva za samostalan rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa.

Za tu namenu iz budžeta lokalne samouprave opredeljeno je tri miliona dinara. Opština Kladovo  raspisala je i Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Za tu meru izdvojeno je 2 miliona dinara, a visina subvencije je 200.000 dinara.