POČELA KONTROLA GAZDINSTAVA PRIJAVLJENIH ZA SUBVENCIJE

481

Počela je kontrola poljoprivrednih gazdinstava koji su se prijavili za subvencije kroz eAgrar jer podaci koji su do sada stigli pokazali su da je bilo zloupotreba.

Prijavljivala se svaka parcela pojedinačno i jasno se vidi šta je to što je prijavljeno u eAgraru, a šta je na snimku. Neretki su slučajevi da je prijavljena parcela da se obrađuje neka kultura, na primer pšenica, kukuruz, ili šta god, a da je na snimku na toj parceli šuma. Ima slučajeva da postoji i objekat na toj parceli koji je nelegalno izgrađen, jer je to poljoprivredno zemljište.

“Kad dajete subvencije koje su sa nekih 6.000 dinara porasle na 18.000 dinara u ovoj godini, a imate zahtev i da idu na 300 evra vi morate da pojačate kontrolu i da tačno znate kome dajete, kao i za koju kulturu dajete koliko”, kazala je ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković.

Država je sada prvi put u mogućnosti da proveri podatke koje je pojedinac dao kada se registrovao u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG). Ona je naglasila i da se za poljoprivredu izdvaja veliki iznos u budžetu i tu zato mora do postoji kontrola, kako bi se ta sredstva koristila adekvatno.

Država je povećala ratarima subvencije, ali je putem satelitskih snimaka, utvrđeno da su podnete lažne prijave za subvencije za čak pola miliona hektara površina koje se ne obrađuju, ili za oko 80 miliona evra. Najmanje je 20.000 ratara koji su podneli lažne prijave i ovo je  početak u otkrivanja zloupotreba subvencija u poljoprivredi.

Prethodni članakRADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI
Naredni članakOLAKŠANA DODELA SUBVENCIJA MAJKAMA ZA KUPOVINU NEKRETNINE